Olika utställningar och utförda uppdrag i kronologisk ordning  

grupputställning MOMENT 22, Köttinspektionen i Uppsala den 19 februari till 6 mars, 2022

 During and after work.

Jag står med ena foten i konstvärlden och den andra i äldreomsorgen. Även om arbetet med konst och omvårdnad skiljer sig markant åt, finns där något gemensamt som är svårt att definiera men liksom filosof Jonna Bornemark säger i sin bok Det omätbaras renässans, går dessa värden inte att mäta.

I vården arbetar vi efter ett politiskt beslut om besparingar med en känsla av Moment 22; vissla utan att bli lyssnad på och att utbilda sig utan möjlighet att använda sig av sin kunskap samt att vara medveten om vad som är bäst men tvingas blunda för det. Dels blunda för sitt eget omdöme och även blunda för kunskap som är vetenskapligt bevisad.

I det kvinnodominerade yrket ser jag med en undersköterskas blick hur viktigt allt kulturellt arbete är, vilken kraft konsten har för att vi inte ska fastna i attityder och i en tystnadskultur.

Verket består av tre delar och handlar om obalansen som kan uppstå om man enbart tänker och inte känner efter i sina beslut och tvärtom. Att reagera utan att ta ansvar för sin egentliga åsikt i relation till sig själv och sin omgivning. Att tillåta sig tystas ner och göra en sak flera gånger enligt rutin som bildar en norm och kultur som kan vara svår att ändra på. 

Porträtt av Olle Vikmång f.d. ordförande i Kommunfullmäktige, Norrköpings Kommun. Avtäckning i Rådhuset den 8:e december.


                       80x100 cm, olja på duk, 2021.

f.d kommunfullmäktige Louise Malmström och bildkonstnär Ermias Ekube. Enligt tradition i Norrköpings Kommun avporträtteras kommunfullmäktiges ordförande efter avslutat uppdrag. 

Samtal om konst, behövs det?

Skriven artikel, publicerad 2021-01-18 i Konst-Form-design, Östergötland, Östergötlandsmuseum 

Work in progress under residence på Vandaler forening, Olso 2016


                    Sleeping beauty in waiting

                    During and after work

                Square into thousands of pieces

Experiment med ljus, textil och måleri i undersökningen av mänskliga drivkrafter som maskulina och feminina energier och dess olika riktningar. Verket berör konsekvenser som uppstår när det saknas balans mellan tankar och känslor. Oberoende kön drivs vi framåt av både maskulin och feminin energi där oftast en energi är mer dominant hos varje person. Det är tydligt vilken energi som tagit mest plats i vår värld, jag har bl.a. inspirerats av Könsskillnadens etik och andra texter av Luce Irigareay.


Samla bilder, välja tatuering och spegla situationer i foajén på Södra teatern, Stockholm, 2015


Målning med titel Fler sidor berör en sinnesstämning som pendlar mellan hopp och förtvivlan.


Serien handlar om bildspråk och dess mening. När jag var liten samlade jag på bokmärken vars estetik format mitt bildspråk relaterat till min verklighet liksom jag omsorgsfullt kan välja bilder alt viktiga ord eller namn som speglar livet och identitet som många väljer att tatuera på sin  kropp. 


Se sig om, utsmyckning, Bostadshus Gåsen, Norrköping 2015.


Se sig om, består av tre abstrakta motiv, målade på duk som är fastlimmad direkt på väggen. Rumsytan är mörk utan naturligt ljusinsläpp med vitmålande väggar. Därmed uppstod idén att visualisera ett psykologiskt tillstånd som till viss del handlar om att vara i ett mörker eller instängdhet med ett fast tankemönster och intensiv fokusering på en enda sak. I mina motiv målar jag upplevelsen av ett fokus som sakta löses upp och blir en del av helheten.Samtalet, utsmyckning på Rystadtuna förskola via Linköpings Kommun                Utsmyckning, Tillsammans, Mjärdevi förskola, Linköpings Kommun.


Tillsammans består av en serie figurativa målningar som innehåller sagofigurer och karaktärer i form av leksaker, gamla som nya, t.ex. Lilla Snigel, Ben ten, Spiderman, Barbie, Dalahästen och en Polisbil. Jag har även använt mig av egentillverkade pappersfigurer. Verkets titel "Tillsammans" symboliserar förskolebarnen som enskilda individer i ett kollektivt "vi". I motiven finns en kupad hand och en förstorad fjäril. Handen symboliserar pedagogernas omsorg och fjärilen glädje och lycka men är också ett starkt tecken på en ny början på ett högre plan. Beställd av Bo trygg AB via Linköpings Kommun.


I takt med vardagen, Galleri Vända sida, Linköping 2013.


Separatutställning I takt med vardagen med enskilda titlar. Verket "Göra Fint" består av teckningar gjorda i samarbete med Laura Cantzler (då 8 år)


Växelspänning, Galleri Verkligheten, 2012


Picknick ur Museum Anna Nordlanders konstsamling.Ur serie Fy skäms, 2002, i konstsamling på Museum Anna Nordlander, Konstmuseum i   Skellefteå.

Mitt första arbete Fy skäms, är en serie målningar som handlar om drömmen om romantisk kärlek. Jag använde mig av romantiken i mina bokmärkessamlingar från barndomen och bildspråket från 70-talets sexualupplysning. Jag frågade mig om drömmen består av sanna önskningar eller påtvingade begär och jag funderade på konsekvensen av att tro på den gemensamma, lånade kulturella fantasin, med risk att fatta livsavgörande beslut som inte bygger på sanna önskningar och kreativ fantasi. Utan mer handlar om att vila i det som betraktas som en allmän verklighet.


 I betraktarens ögon, känslor och nakenhet i konsten, samlingsutställning, Uppsala Konstmuseum, 2012. 


 


Artist in Recidence, Linköpings Konsthall Passagen, 2012.

 

              Tack och förlåt igen


Konstfruarna, iscensatt fotografi och skulpturala klänningar 2009-2010.


Konstfruarna, Tusen dagar. Foto: Leif Winterqvist 

Konstfruarna, I väntan på stordåd. Foto: Mattias Cantzler

Konstfruarna, Mot belöning. Foto: Maria Gullqvist. 

Konstfruarna, Besök från verkligheten. Foto: Mattias Cantzler


Konstfruarna ställer ut i grupputställningen Sverige i tiden, Katrineholms Konsthall, 2010.Konstfruarna ställer ut separat på Galleri Vreta Kloster, 2011.


Konstfruarna, skulpturala klänningar.

Konstfruarna, Skulpturala omformade möbler, pigmenterad betong, hår och textiler med    enskilda titlar.


Ömsa, växla, skifta, byta och ta en fika! utsmyckning, kirurgiska kliniken på Linköpings Universitets sjukhus, 2009.
Lust och fägring stor, separatutställning på Café-galleriet Stadshuset, Linköping, 2009


                           Tricksa

                            Jag arbetar
          Familjeliv, separatutställning på Galleri Kronan, Norrköping 2008                   Bemöta

                         Kullerbytta & Klassisk balett.

               Då kan du vara...

                            Sweet dreams

                           UtövaDelegering, separatutställning på Galleriet Mariann Ahnlund, Umeå, 2005.Delegering berör betydelser och ofrånkomliga konsekvenser som uppstår i att leva efter vår tids modell; förverkliga sig själv på alla plan. Vem tar hand om vad och vad prioriteras? Hur närvarande är man i förhållande till familj och vänner? Vad händer när tiden inte räcker till och man förhindras den kontakten och istället lever i takt med andras vardagliga familjeliv, tagna ur fiktiva världar som fungerande substitut för ett eget liv genom teve och media?